Sukces spółki Istrana w przetargu na zagospodarowanie obszaru morskiego w Porcie Gdańsk

Spółka Istrana, mająca swoją siedzibę w Gdańsku, odniosła sukces w procesie przetargowym. Jej oferta została wybrana przez komisję przetargową w ramach Postępowania nr 1/NH/2022. Wydarzenie to stanowi istotny krok ku realizacji celu, jakim jest stworzenie terminalu instalacyjnego dla morskich farm wiatrowych na terenie Portu Gdańsk.

Decyzja o wyborze oferty firmy Istrana zapadła w kontekście procedury mającej na celu wyłonienie dzierżawcy lub dzierżawców dla terenu, który ma powstać w wyniku zalądowienia obszaru morskiego. Ten specyficzny obszar znajduje się pod zarządem Portu Gdańsk.