Rozpoczyna się budowa układu drogowego na terenie Portu Północnego w Gdańsku

Gdańska Dyrekcja Rozbudowy Miasta podjęła decyzję w sprawie przetargu dotyczącego konstrukcji układu drogowego w Port Północnym – obszarze portu morskiego w Gdańsku o dużej głębokości. Wykonawcą prac będzie konsorcjum składające się z Polimex Infrastruktura i Polimex Mostostal. Projekt ten jest częścią Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

Według informacji zawartych w opisie zamówienia przez Dyrekcję Rozbudowy Miasta Gdańska, celem inwestycji jest przedłużenie ulicy Andruszkiewicza oraz stworzenie wiaduktu, który umożliwi jej połączenie z Trasą Sucharskiego. Planowana jest również budowa łącznika między Trasą Sucharskiego a ulicą Sucharskiego, stanowiącego element tzw. „węzła dzielnicowego”. Realizacja tego kontraktu będzie odbywała się na zasadach „projektuj i buduj”; zwycięski oferent będzie zobowiązany do przygotowania dokumentacji projektowej i realizacji budowy, a także pełnienia nadzoru autorskiego nad całością.

Finansowanie projektu zostanie wsparte przez państwo dzięki Rządowemu Funduszowi Polski Ład: Programowi Inwestycji Strategicznych. W przetargu głównym kryterium oceny ofert było zaproponowanie odpowiedniej ceny – za ten element oferenci mogli zdobyć do 60% punktów. Także brano pod uwagę dodatkowy czynnik, jakim było proponowanie wydłużenia minimalnego okresu gwarancji jakości dla robót budowlanych, dający możliwość zdobycia do 40% punktów. Najkorzystniejszą propozycję złożyło konsorcjum Polimex Infrastruktura i Polimex Mostostal. Całkowita wartość kontraktu wynosi niespełna 71 milionów złotych.