Remont autostrady A1: Zmiany w organizacji ruchu i ograniczenie prędkości

Zgodnie z najnowszymi informacjami, od 11 września 2023 roku na odcinku 7-kilometrowym Autostrady A1 w stronę Łodzi (od km 2+200 do km 9+250) zmieni się organizacja ruchu. Pojazdy podróżujące w kierunku Gdańska będą miały do dyspozycji dwa pasy ruchu, podczas gdy samochody jadące do Łodzi będą musiały korzystać tylko z jednego pasa. Wprowadzone zostanie także ograniczenie prędkości do 80 km/h na tym remontowanym odcinku. Przewiduje się, że prace remontowe będą trwały mniej więcej 8 tygodni, jednak termin ich zakończenia jest uzależniony od panujących warunków pogodowych.

Decyzja o przeprowadzeniu prac remontowych wynika z konieczności naprawy niektórych elementów infrastruktury autostrady, które uległy naturalnemu zużyciu pod wpływem zwiększonego ruchu pojazdów ciężarowych – poinformowała Gdańsk Transport Company. Przypomnijmy, że od momentu otwarcia pierwszych fragmentów AmberOne minęło już ponad 16 lat. Już w ubiegłym roku podjęto działania mające na celu poprawę stanu nawierzchni – wymieniono warstwę ścieralną na przestrzeni ponad 16 kilometrów oraz przeprowadzono niezbędne prace związane z remontem konstrukcji drogi. Teraz w planach jest remont nawierzchni na długich odcinkach, które łącznie mają długość większą niż 13 kilometrów.