Przyszłość Gdańska: Plany na przekształcenie obszaru ulicy Długie Ogrody i skrzyżowania z ulicą Elbląską

Pierwszym etapem planowanych zmian w obrębie ulic Długie Ogrody, Brama Żuławska i estakada na ulicy Elbląskiej są konsultacje społeczne oraz analiza transportowa. Wizja transformacji tego obszaru miasta i reorganizacji układu komunikacyjnego to przedsięwzięcie na wiele nadchodzących lat.

Na początku konferencji, prezydent Aleksandra Dulkiewicz podsumowała działania, jakie Miasto podjęło wspólnie z mieszkańcami w ramach Programów Rozwoju. Podkreśliła, że jednym z głównych celów tych programów jest przemiana obszaru ulicy Długie Ogrody oraz skrzyżowania z ulicą Elbląską w atrakcyjną przestrzeń miejską, która stanie się „bramą do miasta” od strony wschodniej.

– Brama Żuławska kończy ulicę Długie Ogrody. Obecnie jest to zabytek, który nie jest wystarczająco widoczny. Naszym celem jest wyeksponowanie go – zapowiedziała Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska. – Aby to osiągnąć, musimy po rekonstrukcji całego węzła zlikwidować estakadę prowadzącą z ulicy Elbląskiej do Podwala Przedmiejskiego. Tym samym, naszą kolejną misją będą społeczne konsultacje, spotkania z zainteresowanymi stronami oraz konsultacje urbanistyczne. Po tych etapach nastąpi faza projektowania i realizacji. Jest to wieloletni projekt – dodała prezydent.