Przewodniczący KRRiT ponosi klęskę sądową w sprawie zablokowania płatności abonamentu RTV

Informacje przekazane przez „Radio Gdańsk” wskazują, że Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ odrzucił zażalenie szefa Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji (KRRiT). Zarzut dotyczył decyzji, którą podjął referendarz sądowy 19 marca br., odmawiającej ustanowienia depozytu dla funduszy z tytułu abonamentu RTV.

Publikacja na stronie radiostacji z 2 maja sugeruje, że Maciej Świrski, Przewodniczący KRRiT, powinien przekazać opłaty z abonamentu, które wpłacili telewidzowie i słuchacze, na rzecz Radia Gdańsk. Krzysztof Lodziński, likwidator Radia Gdańsk, jest zdania, że do tej pory działania KRRiT były nieuzasadnione. Lodziński stwierdził: „Sąd nie znalazł żadnych podstaw do utworzenia depozytu. Od początku tego roku Radio Gdańsk nie otrzymało należnych mu środków. Obecnie zaległości wynoszą około 4,723 miliona złotych”.

Paweł Rochowicz pisał na koniec kwietnia w „Rzeczpospolitej”, że Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji blokuje wypłaty zebranych funduszy z abonamentu radiowo-telewizyjnego na rzecz firm mediów publicznych. Prezes KRRiT, Maciej Świrski, wielokrotnie podkreślał w swoich wypowiedziach dla mediów, że jest to spowodowane obecnym stanem tych firm, które są w procesie likwidacji.