Protest Przewoźników Drogowych z Gdańska przeciw nieprawidłowościom w terminalu Baltic Hub

Pomorskie Stowarzyszenie Przewoźników Drogowych (PSPD) mobilizuje swoje siły na nadchodzące protesty. Celem tych działań jest przyciągnięcie uwagi do licznych trudności, z jakimi przewoźnicy mają do czynienia podczas odbioru kontenerów z gdańskiego portu.

PSPD wysłało list dzisiaj do dyrektora generalnego terminalu Baltic Hub, wcześniej znanego jako DCT Gdańsk. W liście tym, przewoźnicy wyrażają swój niezadowolenie z jakości usług oferowanych przez terminal, niesatysfakcjonującego systemu rejestracji dla ciężarówek oraz braku odpowiedniego zaplecza sanitarnego dla kierowców. Organizacja apeluje również o natychmiastowe podjęcie działań mających na celu rozwiązanie problemów kadrowych panujących w Baltic Hub, głównie poprzez zatrudnienie dodatkowych operatorów maszyn oraz skończenie z praktyką tzw. „strajku włoskiego” wśród personelu terminalu.

Akcja protestacyjna ma rozpocząć się 8 listopada i potrwać od godziny 12 do 15. W sąsiedztwie terminalu planowany jest przejazd ciężarówek przystrojonych w flagi. Jeżeli natomiast zarząd Baltic Hub nie zareaguje na to działanie poprzez wprowadzenie szybkich i konkretnych zmian, firmy transportowe są gotowe zorganizować inny, znacznie bardziej radykalny protest.