Poszukiwanie sprawców dewastacji Pomnika Poległych Stoczniowców w Gdańsku

Pomnik Poległych Stoczniowców zlokalizowany w Gdańsku stał się celem zniszczeń przez nieznanych sprawców. Wandalizm objawił się w postaci namalowanego na jednym z krzyży hasła: „Wybory nie. Wojna ludowa tak!”.

Z informacji podinspektor Magdaleny Ciski, oficera prasowego Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku, wynika, że funkcjonariusze otrzymali zgłoszenie o akcie wandalizmu około godziny 10 w piątek. Informacja dotyczyła uszkodzenia pomnika na Placu Solidarności poprzez umieszczenie na nim czerwonego napisu i rysunku.

Funkcjonariusze specjalnej grupy dochodzeniowo-śledczej oraz technik kryminalistyki przystąpili do prac na miejscu zdarzenia. W trakcie skrupulatnych oględzin zabezpieczono ślady pozostawione przez sprawców. Dodatkowo, policja rozpoczęła przeglądanie systemów monitoringu w okolicy w celu znalezienia dowodów mogących pomóc w wykryciu tych, którzy stoją za tym czynem.

Obecnie prowadzone są intensywne działania mające na celu ustalenie tożsamości sprawców i pociągnięcie ich do odpowiedzialności. Zgodnie z wstępną klasyfikacją, czyn ten został zakwalifikowany jako przestępstwo mające na celu propagowanie systemu totalitarnego.