Postępy w przebudowie Nabrzeża Przemysłowego w Gdańsku

W gdańskim Porcie, na rejonie Nabrzeża Przemysłowego, prowadzone są intensywne prace remontowe. Grupa NDI, jako główny wykonawca tego projektu, zdołała już zrealizować blisko 90% zaplanowanych działań drogowych. Widać również, że roboty mające na celu poprawę infrastruktury torowej są na zaawansowanym etapie, co pozwoliło na oddanie do użytku pierwszych fragmentów nowej nawierzchni torowej dla pociągów towarowych.

Przybliżając obecny stan prac, Maciej Szymański, dyrektor projektu z grupy NDI, wyjaśnia: „Obecnie znajdujemy się na końcowym etapie pierwszej fazy robót torowych dotyczących grupy torów o numerze 100. Aktualnie koncentrujemy się na pracach wykończeniowych dotyczących nawierzchni bezpodsypkowej. Jednocześnie realizujemy nawierzchnię drogową w tym obszarze i przygotowujemy się do rozpoczęcia drugiego etapu prac”.

Dodatkowo, dyrektor Szymański informuje, że „w najbliższym tygodniu planujemy uruchomić ruch dla pociągów towarowych i podjąć prace ziemne”. Z pięciokilometrowego odcinka toru do zakończenia pozostaje jeszcze dwa i pół kilometra zarówno nawierzchni klasycznej jak i nawierzchni bezpodsypkowej.