Politechnika Gdańska dąży do stworzenia innowacyjnego ośrodka akademickiego z komputerem kwantowym

Na arenie europejskiej Politechnika Gdańska zamierza zaznaczyć swoją obecność poprzez ambitny plan wyposażenia miasta w rzadko spotykany komputer kwantowy. W tym obszarze planuje współpracować z jednym z liderów w tej dziedzinie – firmą Quantum Computers, co potwierdziła podpisując memorandum.

Politechnika Gdańska, która w ubiegłym roku uruchomiła superkomputer o nazwie „Kraken”, ma na celu zdobycie komputera kwantowego. Połączenie tych dwóch technologicznych gigantów przyniesie nie tylko korzyści dla uczelni, ale także całemu miastu Gdańsk. Dzięki temu, miasto mogłoby stać się ważnym punktem na mapie europejskich ośrodków naukowych, które nie tylko korzystają z nowoczesnej technologii, ale również przyczyniają się do jej rozwoju.

Z drugiej strony, fińska korporacja, która zatrudnia pracowników z 47 różnych krajów, skupia się obecnie na wprowadzeniu do obiegu gospodarczego rozwiązań kwantowych przeznaczonych dla przedsiębiorstw, instytucji badawczych i środowisk akademickich. W ramach współpracy z uczelnią gdańską, planują stworzyć innowacyjne, spersonalizowane rozwiązania w obszarach takich jak medycyna, kryptografia i sztuczna inteligencja.