Planowane prace modernizacyjne na przystanku SKM Gdańsk Stocznia

Zaplanowane są intensywne prace modernizacyjne na przystanku SKM Gdańsk Stocznia, które mają rozpocząć się w lipcu tego roku. To oznacza, że unikalna kładka, która służy jako jedyny dostęp do tego przystanku, zostanie tymczasowo zamknięta i poddana gruntownemu remontowi.

Wytyczono datę 20 lipca jako moment rozpoczęcia prac nad przebudową przystanku SKM Gdańsk Stocznia. Tego dnia przystanek zostanie wyłączony z eksploatacji na okres 6 miesięcy. Harmonogram prac zakłada, że nowo odnowiony przystanek zostanie otwarty dla użytkowników na dzień 20 stycznia 2025 roku. Warto jednak zwrócić uwagę, że ta data nie oznacza zakończenia wszystkich prac budowlanych w tym miejscu. Przewiduje się, że całkowite zamknięcie placu budowy nastąpi dopiero 14 sierpnia 2025 roku.

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez SKM Trójmiasto, jeżeli kładka nie będzie gotowa do użytku do tego czasu, zostanie zaaranżowane tymczasowe przejście na peron na poziomie gruntu. Zostanie ono ulokowane od strony ulicy Jana z Kolna, aby zapewnić dostęp do przystanku dla pasażerów.