Otwarty konkurs na Nagrodę Miasta Gdańska dla Młodych Twórców w Dziedzinie Kultury

Stoją na progu kariery, zasypują świat swoim talentem i są coraz bardziej uznawani za swoją pracę. Teraz mają okazję do zdobycia prestiżowego wyróżnienia – Nagrody Miasta Gdańska dla Młodych Twórców w Dziedzinie Kultury. Jury konkursu wybierze trzech laureatów, a czwartego wskażą czytelnicy „Gazety Wyborczej”. Wykorzystaj swój głos i wsparcie dla ulubionego artysty.

Gdańska Nagroda dla Młodych Twórców w Dziedzinie Kultury jest najbardziej cenionym miejscowym wyróżnieniem dla młodych artystów. Przyznawana od prawie ćwierć wieku, nagroda ma na celu docenienie najbardziej obiecujących młodych twórców, którzy zaczynają rozwijać się w lokalnej społeczności artystycznej. Nadszedł czas na nową edycję konkursu.

Konkurs otwarty jest dla przedstawicieli wszystkich dziedzin sztuki: plastycznej, literackiej, tanecznej, filmowej, teatralnej i muzycznej. Wyróżniana jest także kategoria osób zajmujących się animacją życia kulturalnego. Kwalifikują się osoby, które nie przekroczyły 35. roku życia i które mogą pochwalić się osiągnięciami z ostatnich trzech lat. Kandydatów do nagrody zgłaszają instytucje kulturalne, szkoły artystyczne i różne organizacje.

Decyzję o przyznaniu statuetki podejmuje komisja składająca się z osób zaangażowanych w różne aspekty sztuki: jej twórców, kuratorów działań artystycznych i krytyków. Publiczność, a konkretnie czytelnicy „Gazety Wyborczej Trójmiasto”, również ma możliwość przyznania swojej nagrody (można głosować na końcu tego artykułu).