Osiągnięcie półmetku w budowie Centrum Ekoinnowacji na Politechnice Gdańskiej

Politechnika Gdańska obchodziła ostatnio osiągnięcie półmetku realizacji jednej ze swoich kluczowych inwestycji. Inwestycja ta dotyczy budowy jednego z najbardziej zaawansowanych i ekologicznych ośrodków badawczych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Centrum Ekoinnowacji, nazwa tej rozwijającej się placówki, ma stać się centrum badawczo-rozwojowym, wspierającym głównie sektory takie jak energooszczędne budownictwo, ekoenergetykę oraz technologie związane z ochroną środowiska.

Związane z Centrum Ekoinnowacji oczekiwania są ogromne. W konferencji prasowej, która odbyła się 20 kwietnia, uczestniczyli między innymi rektor Politechniki Gdańskiej, prof. Krzysztof Wilde, wojewoda pomorski Dariusz Drelich, prorektor ds. organizacji i rozwoju Politechniki Gdańskiej prof. Dariusz Mikielewicz oraz kanclerz uczelni Mariusz Miler i prof. Joanna Żukowska, dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej. Spotkanie miało miejsce podczas trwającej na uczelni międzynarodowej konferencji organizowanej przez European University Association.

Centrum Ekoinnowacji ma stać się ważnym elementem wspierającym rozwój kluczowych specjalizacji w regionie. Skoncentrowanie się na badaniach i innowacjach związanych z energooszczędnym budownictwem, ekoenergetyką oraz ochroną środowiska pozwoli nie tylko przyciągnąć naukowców z kraju i zagranicy, ale także przyczynić się do dalszego rozwoju nauki oraz technologii dbających o środowisko naturalne i zrównoważony rozwój.