Oczekiwanie na dostępność unikalnej twierdzy gdańskiej. Kiedy zakończy się renowacja?

Pośród najcenniejszych zabytków militarnych w Polsce, jednym wyróżniającym się jest niewątpliwie twierdza Wisłoujście. Jest to niezwykły przykład sztuki fortyfikacyjnej, którego nazwa pochodzi z epoki, gdy ujście Wisły było bezpośrednio połączone z tą budowlą. Dzięki strategicznemu położeniu miejsca, możliwe było monitorowanie ruchu statków w gdańskim porcie. Niestety, od trzech lat, ta wyjątkowa twierdza pozostaje niedostępna dla zwiedzających, a jej prace renowacyjne ciągle nie dobiegły końca.

Twierdza Wisłoujście, będąca oddziałem Muzeum Gdańska, od 2021 roku poddawana jest pracom konserwatorskim oraz budowlanym. Mają one na celu umożliwić turystom całoroczne zwiedzanie tego historycznego miejsca. Dotychczas, ten zabytek był jedynie czasowo dostępny dla zwiedzających jako ruiny. Jednak zarządzający nim chcieliby przekształcić go w obiekt dostępny przez cały rok – ze stałymi ekspozycjami – zapewniający pełne bezpieczeństwo dla zwiedzających.