Obrady Dnia Strażaka w Województwie

W odznaczeniu Dnia Strażaka na szczeblu wojewódzkim, wspólna modlitwa odegrała kluczową rolę. To wydarzenie miało miejsce w środę, 15 maja, a mszę św. w bazylice Mariackiej poprowadził Wiesław Szlachetka, biskup pomocniczy Archidiecezji Gdańskiej.

Uroczystość liturgiczną uświetnili liczni kapłani, ze ks. prał. Ireneuszem Bradtke na czele, który pełni funkcję proboszcza w bazylice Mariackiej. Poza nim, zaszczyt koncelebracji mieli również duszpasterze związani ze strażakami. Wszyscy oni zgromadzili się na modlitwie w towarzystwie takich osób jak nadbrygadier Mariusz Feltynowski, który jest obecnym komendantem głównym Państwowej Straży Pożarnej, oraz starszy brygadier Jacek Niewęgłowski, pełniący rolę komendanta wojewódzkiego PSP w Gdańsku.

Obecność zaznaczyły także różne służby mundurowe oraz wielu strażaków i druhów Ochotniczych Straży Pożarnych. Ponadto podczas uroczystości zostały zaprezentowane liczne poczty sztandarowe, reprezentujące poszczególne jednostki strażackie, zarówno te państwowe, jak i ochotnicze. Dodatkowo, na nutę muzyczną uroczystości zagrała Orkiestra Komendy Wojewódzkiej Policji z Katowic.