Nowy projekt drogowy: Trasa S7 z Warszawy do Gdańska i Olsztyna

Trasa ekspresowa S7, biegnąca od Warszawy przez Łomianki do Gdańska i Olsztyna, jest obecnie tematem przetargu na projekt jej 13-kilometrowego odcinka. Realizacja tego ambitnego przedsięwzięcia będzie niełatwym zadaniem, wymagającym znacznych nakładów finansowych. Wśród największych wyzwań wyróżniają się konieczność budowy dwóch tuneli – jeden na terenie Bemowa, a drugi w rejonie Chomiczówki.

Planowana trasa S7 w kierunku północnym ma zakończyć proces kształtowania układu dróg wylotowych z Warszawy. To nowoczesne połączenie z Trójmiastem, Warmią i częścią Mazur ma usprawnić ruch drogowy, który obecnie jest utrudniony ze względu na zatory w Łomiankach i Młocinach. Szacuje się, że dotyczy to dziesiątek tysięcy pojazdów każdego dnia.

Pomysł na tę inwestycję krąży już od wielu lat. Jednak realizacja tego projektu wymagała od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad wielokrotnego ubiegania się o decyzję środowiskową. Przeciwni inwestycji byli mieszkańcy Łomianek, Chomiczówki i Bemowa, którzy protestowali przeciwko poprzedniej decyzji. Natomiast inni mieszkańcy blokowali obecną drogę, domagając się przyspieszenia budowy nowej trasy wylotowej. Po kolejnej dekadzie starań, drogowcom udało się uzyskać drugą decyzję środowiskową. Stała się ona prawomocna w 2021 roku, po 3,5 roku dodatkowych procedur odwoławczych.