Kara miliona złotych dla przedsiębiorcy za nielegalne gromadzenie odpadów na terenie portu w Gdańsku

W Gdańsku, na terenach portowych, odnaleziono nielegalne składowisko odpadów. Za prowadzenie tej działalności bez odpowiedniego pozwolenia, przedsiębiorca został ukarany przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska (WIOŚ) karą finansową w wysokości miliona złotych.

Informacje na ten temat zostały udostępnione przez WIOŚ w czerwcu 2022 roku. Inspektorzy podjęli interwencyjne działania kontrolne w odpowiedzi na zgłoszenie złożone przez straż miejską w Gdańsku. Skupione były one na działaniach podejmowanych przez osobę odpowiedzialną za zarządzanie odpadami, które znajdowały się na składowisku przy ulicy Ku Ujściu.

Najpierw WIOŚ ukarał przedsiębiorcę dwoma mandatami. Jeden z nich, wynoszący 200 tysięcy złotych, został nałożony za nieprzestrzeganie systemu kontroli wizyjnej odpadów. Drugi mandat, w wysokości 300 tysięcy złotych, był konsekwencją przechowywanej na terenie składowiska masy odpadów bez legalnego tytułu do terenu. Dodatkowo, inspektorat wydał decyzję o wstrzymaniu działalności przedsiębiorcy.

Kwestia kar finansowych nie skończyła się na tych dwóch mandatach. Radosław Rzepecki, zastępca Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, poinformował w listopadzie 2023 roku o dodatkowej karze administracyjnej. Wysokość tej kary wynosiła milion złotych i została nałożona na przedsiębiorcę za zbieranie odpadów bez wymaganego zezwolenia. Przy jej ustalaniu brano pod uwagę skalę prowadzonej działalności – zgromadzono co najmniej 4000 ton odpadów, w tym duża część była palna – oraz okres naruszenia przepisów.