Inwestycja w rozwój Pomorskiej Kolei Metropolitalnej: współpraca Województwa Pomorskiego i Gdańska

Podpisano umowę pomiędzy Województwem Pomorskim a Miastem Gdańsk, która służyć ma realizacji projektu PKM Południe (Pomorska Kolej Metropolitalna). Dokument został podpisany w siedzibie PKM SA i stanowi początek drogi do urzeczywistnienia tej ambitnej inwestycji.

Na czele osób związanych z tym projektem stoi Marszałek Województwa Pomorskiego, Mieczysław Struk, prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz, wicemarszałek Leszek Bonna, wiceprezydent Piotr Grzelak i prezes PKM SA Grzegorz Mocarski. Wszyscy oni jednogłośnie uznali projekt PKM Południe za nieodzowny dla poprawy komunikacji publicznej na terenach o dużym skupisku ludności. Akcentują znaczenie potencjalnego wsparcia z funduszy unijnych dla przeprowadzenia inwestycji.

W myśl zawartej umowy, zarówno Województwo Pomorskie jak i Miasto Gdańsk zobowiązują się do wspólnego finansowania przygotowania dokumentacji projektowej PKM Południe. Przewidywane koszty tego etapu projektu to około 50 mln zł. Realizacja jest planowana na lata 2023-2026, a Miasto Gdańsk zobowiązało się do wkładu w wysokości 28 mln zł, poprzez dopłatę do kapitału spółki PKM.

Prezydent Gdańska, Aleksandra Dulkiewicz, podkreśliła, że skala projektu przekracza nawet budowę tunelu pod Martwą Wisłą. Dzięki właśnie podpisanej umowie, PKM SA otrzymuje możliwość rozpoczęcia przetargu na dokumentację projektową i uzyskanie niezbędnych decyzji zezwalających na rozpoczęcie pierwszego etapu inwestycji. Uruchomienie projektu jest przewidziane na lata 2026-2029, w ramach obecnej perspektywy unijnej.