Inauguracja kampanii na rzecz środowiska pod patronatem Ministerstwa Ochrony Środowiska i Klimatu

Ministerstwo Ochrony Środowiska i Klimatu objęło patronat nad dwiema społecznymi kampaniami, które rozpoczęły się 24 lipca w Gdańsku. Za organizację tych kampanii odpowiada Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Kampanie te mają na celu promowanie idei utrzymania czystości na plażach oraz przekonywanie do zwiększenia korzystania z rowerów jako formy transportu.

Miejsce inauguracji tych społecznych działań na rzecz środowiska to Molo w Brzeźnie, dzielnica nadmorska Gdańska. 24 lipca, w obecności takich osób jak Szymon Gajda, prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, czy Anna Moskwa, minister ochrony środowiska i klimatu, zainaugurowano kolejną edycję programu „EkoTurysta”. Tegoroczne hasło kampanii brzmi „Nie rób obciachu, nie śmieć”.

Początek ubiegłorocznej edycji tego programu miał miejsce w Jelitkowie, dzielnicy Gdańska położonej niewiele dalej od miejsca tegorocznej inauguracji. Kampania ma za zadanie zwrócić uwagę społeczeństwa na kwestię dbałości o środowisko naturalne oraz propagować ekologiczne zachowania.