Gdańsk organizuje społeczne konsultacje dotyczące planów rozwoju do 2030 roku

Zaangażowanie mieszkańców w kształtowanie przyszłości ich miast to ogromnie ważny element demokracji, który jest obecnie aktywnie promowany w Gdańsku. Pierwsze z serii spotkań na temat planów rozwoju miasta na najbliższe lata odbyło się niedawno i przyniosło wiele wniosków, które będą brane pod uwagę podczas planowania przyszłych inwestycji i programów społecznych. Wśród nich znalazły się propozycje dotyczące poprawy komunikacji miejskiej, zwiększenia ilości przestrzeni zieleni, rozbudowy sieci szkół i przedszkoli oraz eliminacji barier architektonicznych. Następne ze spotkań, które są częścią projektu Programów Rozwoju 2030, odbędzie się już 6 listopada.

Cały proces społecznych konsultacji potrwa do 19 listopada. W tym czasie mieszkańcy metropolii nad Motławą oraz wszelkiego rodzaju interesariusze mogą zgłaszać swoje uwagi do projektu dokumentu Programy Rozwoju 2030. Inicjatywa ta została zapoczątkowana na pierwszym spotkaniu, które miało miejsce w Instytucie Kultury Miejskiej, znajdującym się w budynku Kunsztu Wodnego. Celem tych działań jest aktualizacja Strategii Rozwoju Miasta Gdańska 2030 Plus, dokumentu opracowanego w 2022 roku.

Programy Rozwoju 2030, które są obecnie poddawane analizie przez mieszkańców Gdańska, stanowią integralną część implementacji Strategii Rozwoju Miasta Gdańsk 2030 Plus. Wcześniej tego roku, gdańszczanie mieli okazję przedstawić swoje pomysły i opinie na temat przyszłości miasta podczas warsztatów zatytułowanych „Jaki ma być Gdańsk w 2030? Porozmawiajmy o programach rozwoju miasta”, które odbyły się w marcu i kwietniu.