Gdańsk: Incydent z gazem na statku – ewakuacja w porcie

Do niepokojącego incydentu doszło na jednym ze statków cumujących w gdańskim porcie, gdzie stwierdzono wyciek gazu z kontenera. Zdarzenie miało miejsce wieczorem w środę, kiedy to na miejsce zostały natychmiast skierowane odpowiednie służby ratunkowe, takie jak straż pożarna, a także specjalistyczna jednostka – Grupa Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego.

Po przeprowadzonych badaniach okazało się, że substancją, która zaczęła się ulatniać z kontenera jest podtlenek azotu. W odpowiedzi na tę sytuację, służby bezpieczeństwa wytyczyły otaczający statek obszar jako tzw. strefę niebezpieczną.

W konsekwencji tego incydentu podjęto decyzję o ewakuacji prawie 20 osób znajdujących się w pobliżu miejsca zdarzenia. Bezpieczeństwo ludzi jest priorytetem, stąd konieczność podjęcia tak drastycznych środków w obliczu zagrożenia.