Gaz-System zleca firmie Ferrum budowę dwóch gazociągów: Kolnik-Gdańsk i Gusorzyn-Wicko

Firma Gaz-System zdecydowała się na propozycję przedłożoną przez Ferrum w sprawie realizacji dwóch istotnych projektów – budowy segmentów gazociągu Kolnik-Gdańsk oraz gazociągu wysokiego ciśnienia Gusorzyn-Wicko. Taka informacja została przekazana publicznie przez Polską Agencję Prasową.

Dane przekazane przez Polską Agencję Prasową sugerują, że propozycja od Ferrum obejmuje trzy projekty, które mają wartość około 63,5 miliona złotych, 1,3 miliona złotych oraz 62,6 miliona złotych netto. Co więcej, wybrany gazociąg wysokiego ciśnienia ma pracować pod ciśnieniem MOP 8,4 MPa i mieć średnicę DN 1000.

Finalizacja umów podmiotowych pomiędzy Ferrum a Gaz-System uzależniona jest od dopełnienia wszystkich formalności wymaganych przez prawo zamówień publicznych. To oznacza między innymi konieczność wniesienia gwarancji wykonania umowy na warunkach określonych w umowie ramowej.