Fragment chodnika przy ulicy Elżbietańskiej wyłączony z ruchu. Czeka na remont

Blokada na chodniku przy ulicy Elżbietańskiej zdziwiła mieszkańców Gdańska. Sam chodnik był niedawno remontowany. Co więcej, okolica wygląda dobrze. Istotnie, nie chodzi o chodnik i jezdnię, a zabytkowy gzyms na moście nad Kanałem Raduni. Stan techniczny gzymsu jest bardzo zły, co wymusiło czasową blokadę fragmentu chodnika.

Gdański Zarząd Dróg i Zieleni czeka na opinię konserwatora zabytków

Zabytkowy gzyms nad Kanałem Raduni wymaga renowacji, jednak zanim to nastąpi, konieczna jest opinia konserwatora zabytków. Gdański Zarząd Dróg i Zieleni solidnie zabezpieczył fragment chodnika, by nie narażać gzymsu na kolejne uszkodzenia. Konstrukcja ma 120 lat, dlatego każda ingerencja musi być poparta oficjalną zgodą konserwatora. Po decyzji konserwatora zabytków będzie można przystąpić do prac modernizacyjnych. Wiele wskazuje na to, że prace modernizacyjne rozpoczną się dopiero wiosną. Do tego czasu mieszkańcy miasta muszą korzystać z chodnika po drugiej stronie ulicy Elżbietańskiej. Gdański Zarząd Dróg i Zieleni rozpoczął przygotowywanie dokumentacji projektowej.