Finansowanie projektów w ramach Akademickiego Budżetu Obywatelskiego na trójmiejskich uczelniach

W bieżącym roku, studenci, doktoranci oraz pracownicy dwóch kluczowych uczelni Trójmiasta mają do dyspozycji łączną sumę 800 tysięcy złotych przeznaczoną na realizację innowacyjnych projektów. Kwoty te zostały przydzielone w ramach Akademickiego Budżetu Obywatelskiego Uniwersytetu Gdańskiego i Politechniki Gdańskiej.

Pieniądze te są dostępne zarówno dla studentów, jak i personelu naukowego obu instytucji, którzy mogą zaproponować przeróżne projekty. Akademicki Budżet Obywatelski Uniwersytetu Gdańskiego otrzymał 200 tysięcy złotych na ten cel. Z kolei Politechnika Gdańska ma do dyspozycji aż 600 tysięcy złotych na finansowanie wybranych inicjatyw.

Głosowanie na wybrane projekty w Uniwersytecie Gdańskim można oddawać aż do poniedziałku, 30 października. Natomiast w przypadku Politechniki Gdańskiej, złożenie propozycji projektów jest możliwe do 6 listopada. To właśnie te projekty, które zdobędą najwięcej głosów, otrzymają fundusze na swoją realizację.