Dyskusja o stanu wojennym z perspektywy pokoleniowej na 42. rocznicę jego wprowadzenia w Gdańsku

13 grudnia 2023 roku w Gdańsku miała miejsce dyskusja na temat stanu wojennego z perspektywy różnych pokoleń, zorganizowana na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego. Wydarzenie to zostało zorganizowane w celu upamiętnienia 42. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w Polsce.

Dr Marek Szymaniak, dyrektor Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku, podkreślił ważność tego spotkania nie tylko jako okazji do dyskusji o tamtych wydarzeniach, ale także jako sposobności do docenienia ofiar i bohaterów tego okresu. W swoim wystąpieniu przypomniał o odwadze tych, którzy odważyli się sprzeciwić komunistycznemu reżimowi po szokujących internowaniach tysięcy osób, które miały miejsce między 12 a 13 grudnia.

W wydarzeniu uczestniczyli głównie studenci, do których zwrócił się również dr hab. Franciszek Makurat, prof. UG i przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” na Uniwersytecie Gdańskim.

Do dyskusji na temat stanu wojennego dołączyli również dr Daniel Czerwiński, dr Piotr Abryszeński i prof. dr hab. Bogdan Chrzanowski. Spotkanie prowadził dr Dominik Bień.

Na zakończenie spotkania uczestnicy otrzymali bezpłatne wydawnictwo IPN zatytułowane „Różne oblicza stanu wojennego”.