Dorota Kania wyróżniona nagrodą Stowarzyszenia „Godność”

W Gdańsku, dnia 18 czerwca, znana dziennikarka i publicystka Dorota Kania została doceniona za swoją pracę, otrzymując prestiżowe wyróżnienie od Stowarzyszenia „Godność”. Kania, która obecnie pełni funkcję redaktora naczelnego Polska Press, od długiego czasu angażuje się w dziennikarstwo śledcze. Jej działalność koncentruje się na lustracji osób zajmujących stanowiska publiczne, analizie przeszłości tych, którzy sprawują funkcje państwowe oraz występują na forum publicznym.

Stowarzyszenie „Godność”, którego dorobek sięga już 30 lat, wyznacza sobie ambitne cele związane z obroną wartości związanych z ruchem „Solidarność” oraz pragnieniem wymierzenia sprawiedliwości za zbrodnie popełnione w okresie komunistycznym. Jednym z priorytetów stowarzyszenia jest także usunięcie z urzędu sędziów i prokuratorów, którzy uczestniczyli w procesach politycznych w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, podejmując się orzekania lub wysuwania oskarżeń.

Nagroda przyznana Dorocie Kani stanowi więc nie tylko wyraz docenienia jej dotychczasowych osiągnięć w dziedzinie dziennikarstwa śledczego, ale także podkreślenie znaczenia takiej pracy dla społeczeństwa, szczególnie w kontekście prób oczyszczenia przeszłości i dążenia do prawdy historycznej. Wyróżnienie to podkreśla wagę wytrwałego podejmowania niewygodnych tematów oraz ujawniania okoliczności mających miejsce w czasach komunizmu.