Aresztowanie gdańskiego kapłana pod zarzutem wykorzystywania nieletnich

Oficerowie policyjni z Gdańska dokonali aresztowania 64-letniego członka zakonu, podejrzanego o seksualne wykorzystywanie małoletnich osób w wieku poniżej 15 lat. Osoba duchowna została obciążona w sumie 14 zarzutami, a incydenty, które stały się przedmiotem tych zarzutów, miały miejsce w latach 2006-2016 na terenie całej Polski, a także za granicą. Mężczyzna został umieszczony w areszcie na okres trzech miesięcy.

Za szatą duchownego kryło się coś więcej niż tylko przewodnik duchowy. Wykorzystywał zaufanie, jakie mu zaufano, m.in. podczas prowadzenia praktyk religijnych, do manipulacji i zmuszania pokrzywdzonych do kontaktów seksualnych lub innych działań o podobnym charakterze. Tak wynika z ustaleń przeprowadzonych przez gdańską policję.

Zobacz także: Kaliska diecezja zasądziła 300 tys. zł rekompensaty dla ofiary księdza.

Policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku zajmowali się sprawą duchownego, podejrzanego o wiele przestępstw seksualnych wobec osób niepełnoletnich poniżej 15. roku życia. Śledztwo zostało rozpoczęte na skutek zawiadomienia złożonego przez Delegata do spraw Ochrony Dzieci i Młodzieży z zakonu, do którego należy podejrzany.