Alan Aleksandrowicz przejmuje stanowisko wiceprezesa ds. finansowych w Zarządzie Portu Gdańsk

Alan Aleksandrowicz, były wiceprezydent miasta Gdańska i niedawny prezes zarządu Gdańskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego, ma objąć nowe obowiązki. Od maja będzie pełnił funkcję wiceprezesa ds. finansowych w Zarządzie Portu Gdańsk.

Rada nadzorcza Portu Gdańsk podjęła decyzję o powołaniu Aleksandrowicza na stanowisko wiceprezesa ds. finansowych. Uchwała zapadła 26 kwietnia. Ostatnio zarządzał on Gdańską Agencją Rozwoju Gospodarczego (InvestGDA), gdzie pełnił rolę prezesa zarządu dwukrotnie.

Aleksandrowicz to wykwalifikowany prawnik z bogatym doświadczeniem zawodowym. W latach 1999-2003 pracował jako wicekonsul i szef działu prawnego w Konsulacie Generalnym RP w Chicago. W latach 2004-2009 był dyrektorem gdańskiego Centrum Obsługi Biznesu. Odgrywał kluczową rolę jako inicjator powstania GARG i później dwukrotnie objął tam stanowisko prezesa. Dodatkowo, przez trzy lata sprawował funkcję zastępcy prezydent Gdańska, Aleksandry Dulkiewicz, odpowiadając za kwestie inwestycyjne.