Aktualizacja floty w Porcie Gdańsk: Nowe holowniki Ares i Mars

Poręczne jednostki Ares i Mars, stworzone przez utalentowaną grupę projektantów z Damen, wkrótce zainaugurują swoją służbę na wodach Portu Gdańsk. Po długiej podróży z Wietnamu, te nowoczesne holowniki zakończyły swój rejs, bezpiecznie cumując przy Ziółkowskim Nabrzeżu w gdańskim porcie.

Nowe jednostki pływające zostały nabycie przez gdański operator portowy WUŻ Port and Maritime Services. Decyzja o inwestycji podyktowana była chęcią rozszerzenia możliwości firmy w zakresie obsługi statków oraz holowania. Dążenie do zwiększenia swoich zdolności operacyjnych jest reakcją na dynamiczny rozwój portu, liczne inwestycje skierowane na poszerzenie przemysłowych terenów portowych oraz rozbudowę nabrzeży. Wzrost intensywności ruchu morskiego w Porcie Gdańsk również miał wpływ na decyzję o zakupie nowych holowników.